Det är viktigt för oss att bibehålla kontakten med våra valpköpare för råd och support.

Vi introducerar gärna nya människor som är intresserade av vår ras.

Kontakta oss gärna !!

Vi sätter kvalitet framför kvantitet

Ann-Kristin Norberg                            Gunilla Pöchhacker

Björbo                                                Kopparberg

070-6734654                                         070-5710892

anna-kristina@anziehends.se                     gunilla@anziehends.se